Thuis vieren met kinderen

13 mei 2021 - Hemelvaart

Op zondag kiest u met uw kinderen een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten, maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten.
Een mooi wit kleedje met daarop een brandende kaars, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week.

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal of Geef mij je hand (muziek via www.kinderwoorddienst.nl)

Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Geef mij je hand
Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
Geef mij je hand,
geef mij je hart erbij.
Wil me altijd geven
liefde om te leven
zonnig en blij, zonnig en blij! 


Gebed:
Goede God, Vader in de hemel,
uw Zoon heeft ons over U verteld.
Zoveel als U van Jezus houdt,
zoveel houdt Hij van ons.
Wij vragen U:
maak dat wij dat nooit vergeten.
Geef dat wij daardoor zelf van mensen kunnen houden,
elke dag een beetje meer.
Want als wij zo van elkaar houden,
zullen we Jezus’ vrienden blijven,
alle dagen van ons leven.
Amen.

Spiegelverhaal Hemelvaart naar Marcus 16,15-20
Als je buiten loopt, en naar de wolken kijkt, zie je de hemel. Heel hoog in de lucht, moet er een plaats zijn, waar Jezus bij zijn ‘Hemelvaart’ naar zijn Vader in de hemel is gegaan. Hij zit aan zijn rechterhand, dat is de belangrijkste plaats waar je mag gaan zitten. Dat vieren we vandaag met Hemelvaart. Maar heb je wel eens nagedacht, hoe jij de verhalen van Jezus hebt gehoord? Wie heeft ze aan jou verteld? En van wie heeft hij of zij ze gehoord? Je weet dat Jezus heel ver weg, in Bethlehem geboren is. Er waren toen nog geen vliegtuigen, om op reis te gaan. En jouw verhalen en ervaringen thuis te gaan vertellen. In het verhaal van Hemelvaart hoor je over de opdracht, die Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga de wereld in en vertel overal wat Ik jullie geleerd heb. Als mensen je geloven, mag je ze dopen. Als mensen je niet geloven, moeten ze dat zelf maar weten. Maar als je wél gelooft, ga je bijzondere dingen meemaken. Mensen worden beter in mijn naam. Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar. Ik ben bij je’. Toen Jezus dat gezegd had, ging Hij naar de hemel bij God. Maar zijn leerlingen gingen de wereld in en vertelden over Jezus. En Jezus hielp hen daarbij.

Bijbelverhaal Hemelvaart
Na het Paasfeest, de verrijzenis van Jezus, hebben de leerlingen Hem nog veertig dagen gezien. Ze hebben Hem gesproken, toen Hij aan hen verscheen. O, wat was dat een fijne tijd. Hij was weer in hun midden. Maar ze begrepen, dat dat niet zo kon blijven.
Op die dag zaten ze samen te eten. Jezus nam het woord en sprak: ‘Jullie moeten hier allemaal in Jeruzalem blijven. Want Ik heb jullie nodig. Zodat alles kan gebeuren, wat Ik jullie beloofd heb. Jullie zullen flinke en dappere mensen worden, die nergens bang voor zijn. Daar zal Ik voor zorgen. Ik zal je kracht geven.’
De leerlingen hadden vele vragen, want ze begrepen nog niet alles, wat Jezus hun zei. Na de maaltijd nam Jezus hen mee naar de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem lag. Op de top gekomen bleef Hij staan. ‘Nu ga Ik van jullie weg, maar jullie moeten alle mensen over Mij vertellen.’
Toen kwam er een grote wolk aan. Jezus werd in de wolk opgenomen. De leerlingen zagen Hem niet meer, maar bleven naar de hemel kijken.
Opeens stonden er twee mannen in stralend witte kleren bij hen. Ze zeiden: ‘Wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus is nu niet meer bij jullie. Maar Hij zal eens terug komen.’
Dat was een fijne boodschap, maar de leerlingen waren toch wat teleurgesteld. Ze zouden kracht krijgen, maar nu voelden ze zich bang en somber. Zo keerden ze naar Jeruzalem terug.

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Kort gesprek over dit verhaal, tekening kleuren, opdracht samen uitvoeren:
Schrijf op een groot wit vel papier: ‘Goed nieuws voor de wereld’. Teken hier een grote wolk omheen, met lange witte stralen naar de rand van het papier. Schrijf in elk vak; iets wat het leven van kinderen, jongeren en volwassenen over heel de wereld fijn en mooi kan maken.

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen.

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
en bidden tot U;

wij danken U voor deze nieuwe dag,
en danken U voor alles, wat wij mogen doen voor een ander,
dat mogen wij doen, omdat wij door U geroepen worden,
laat ons bidden…

wij bidden vandaag speciaal voor alle lieve familie en vrienden,
en alle andere mensen, bekenden en onbekenden,
en voor ….

wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,
en help ons, dat wij telkens voor onze medemens klaar staan
om hem of haar te helpen,

wij zijn allemaal kinderen van God, en we mogen Jezus navolgen,
Hij is onze Goede Herder.

Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

In de meimaand bidden we tot Maria, de Moeder van God.
Wees gegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

(Op de website www.christoffelparochie.nl vind je het Rozenkrans bidden met kinderen)

Gebed
Lieve God, wat fijn dat Jezus nog bij ons is.,
ook al is Hij bij U in de hemel.
Laat het ons ook voelen, af en toe.
We bidden U voor mensen die arm zijn,
voor mensen die pijn en verdriet hebben.
Laat hun voelen dat Jezus ook bij hen is,
en stuur mensen om te helpen waar dat kan.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  Mei 2021  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

VIRTUELE KAPEL