Kerkbalans

 

Kerk zijn wij Samen

Dit jaar vieren wij -ook in onze parochie- 75 jaar bevrijding. In de verschillende locaties zullen wij daarbij stil staan. De vrijheid die wij hier kennen zien wij als gewoon. Maar zo gewoon is dit eigenlijk niet. Nog geen 1.000 km hier vandaan gelden heel andere normen en waarden.

Kerk zijn wij Samen

Een plek waar wij elkaar ontmoeten in de doordeweekse en zondagsevieringen. Bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws uit het Evangelie.

Een plek die we het huis van God mogen noemen. Waar sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd -vaste bezoeker of toevallige passant-  terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.    

Kerk zijn wij Samen

Om deze boodschap uit de dragen zijn wij kerk samen. Dit uitdragen is niet voorbehouden aan pastores en pastoraal medewerkers. Kerk zijn wij samen met alle vrijwilligers  en parochianen die op wat voor wijze dan ook “hun steentje bijdragen”.

Om samen kerk te kunnen zijn hebben wij financiële middelen nodig.  Geven voor de kerk waarin u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is.

Jan Berk, penningmeester

Bankrekeningnummers

Sint Christoffelparochie       NL96RABO 0335 7798 32

SCP - lokatie St. Paulus       NL22INGB 0001 6538 62

SCP - lokatie St. Joseph      NL75RABO 0345 2060 88

SCP - lokatie H. Jozef          NL25RABO 0335 7038 01  

SCP - lokatie St. Caecilia     NL20ABNA 0504 6353 28

SCP - lokatie H.M.Koningin  NL57INGB 0001 7206 47

SCP - lokatie Open Hof        NL93INGB 0002 8445 20

 

SCHENKING

Weet u al dat het sinds 1 januari 2014 eenvoudiger is geworden om een gift aan de kerk te doen, die voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is. De drempel van 1% van het verzamelinkomen, waarboven giften aftrekbaar worden, geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 ook al zo, maar toen moest deze schenking in een notariële akte vastgelegd worden. Nu kan zo’n schenking via een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger geregeld worden. Dat is eenvoudiger en scheelt bovendien de kosten van een notaris. Daarbij geldt wel dat de gelijke bedragen minimaal 5 jaren achter elkaar moeten worden overgemaakt.

Klik voor zo’n schenkingsovereenkomst hier.

NALATENSCHAP

klik hier voor informatie

ANBI

De parochie heeft, evenals alle parochies in Nederland, een ANBI-erkenning. Dit betekent dat uw giften zoals de Kerkbalans, aftrekbaar zijn voor de belasting.Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend. Het RSIN van de parochie is 824249203. Zie voor meer informatie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/rot30895
 
 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  December 2020  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
   1  2  3  4  5
  7  8  91012
1415161719
21222327
282930   

VIRTUELE KAPEL