Pastores

De pastores van de parochie Sint Christoffel.

Momenteel telt ons pastores team vier teamleden:
Pastoor Huub Flohr, priester Joost de Lange, pastoraal werker Gerda Martens en pastoraal werker Rutger van Breemen. Ze stellen zichzelf hieronder graag aan u voor:

Pastor Huub Flohr, aangesteld per januari 2016, bij de oprichting van onze nieuwe parochie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geboren op 15 maart 1954 in de stad Groningen als vierde van dertien kinderen van Indische ouders ben ik op mijn tiende naar Utrecht verhuisd. Ik ging naar het kleinseminarie van de missionarissen van Mariannhill in Venray en volgde het gymnasium bij de Franciscanen. Later verhuisde ik naar het kleinseminarie van de Montfortanen in Voorschoten en vervolgde het gymnasium aan het St. Adelbertcollege in Wassenaar. Ik deed uiteindelijk eindexamen op het St. Franciscuscollege in Rotterdam, inmiddels woonde ik op een flatje aan de Aernt Bruunstraat in de Alexanderpolder. In 1972 vertrok ik naar Rome voor mijn priesteropleiding aan de Jezuiëtenuniversiteit. In 1979 werd ik priester gewijd. In 1988 promoveerde ik in de moraaltheologie. Terugkerend naar Nederland werkte ik als pastor in Den Haag Vrederust, Rotterdam-IJsselmonde, Vronesteyn en Zoetermeer. Ook was ik verbonden aan de kerkelijke rechtbank en aan het Sint Franciscusgasthuis, sinds enkele jaren ben ik bisschoppelijk vicaris voor de Sociale Leer van de Kerk.
Ruim 13 jaar was ik verbonden aan de priesteropleiding Vronesteyn, ruim 13 jaar zat ik in de Raad van Toezicht Sint Franciscusgasthuis Rotterdam. In Zoetermeer was ik ruim 13 jaar werkzaam en als ik goed reken hen ik vanaf januari 2016 nog ruim 13 jaar tot mijn emeritaat. Alle goede dingen gaan kennelijk in 13. Ik mag dus van geluk spreken dat ik mijn laatste werkzame periode aan de Sint Christoffelparochie mag wijden. En ik zie met verlangen vertrouwen uit naar wat er samen met u allemaal tot stand zal worden gebracht.

Pastor Joost de Lange, aangesteld per juli 2019.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben geboren in 1956 in Noordwijk aan Zee. Heel piep ben ik dus niet. Ik ben de tweede uit een gezin van vijf kinderen. Mijn beide ouders zijn vroeg gestorven en zo raakte ons gezin uit elkaar, wel is de onderlinge band gebleven.
Na mijn middelbare school heb ik eerst geschiedenis en Frans gestudeerd in Amsterdam, maar juist in die tijd bloeide de liefde voor de theologie op en ben ik van studierichting veranderd. Aanvankelijk ging ik naar het seminarie Rolduc, maar na twee jaar werd het opnieuw Amsterdam. Daar heb ik met groot genoegen mijn studie afgerond.
Ik ben pastoraal werker geweest in Den Haag en Berkel en Rodenrijs. In die periode rijpte de wens om priester te worden en in 1986 heeft bisschop Philippe Bär mij tot priester gewijd. Een jaar later volgde mijn benoeming tot pastor in Maassluis, waar ik ruim negen jaar heb ‘gestaan’. Vervolgens werd ik plebaan van de kathedraal in Rotterdam. Na vijf jaar verliet ik deze parochie (en de Pax Christi parochie) om geestelijk verzorger te worden in het Sint Franciscus Gasthuis. Een heel andere manier van werken, met veel meer direct contact met mensen / patiënten. De bedoeling was voor vijf of zes jaar, maar het werden er achttien.
Mijn hart trok altijd weer naar de parochie en nu wordt mij die kans geboden. Ik verheug me er enorm op. ‘On revient toujours a son premier amour’, zegt het Franse spreekwoord. Ik hoop samen met de collega’s en u allen de komende jaren verder te bouwen aan de geloofsgemeenschap van de Sint Christoffelparochie. Uitdagingen genoeg lijkt me.
Ik kijk ernaar uit u te leren kennen, uw geloof te leren kennen en samen gestalte te geven aan de kerk en de roeping van de kerk in de ruime regio van Ommoord, Alexanderpolder, Zevenkamp, Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk en Lekkerkerk.

Pastor Gerda Martens, aangesteld per juli 2019.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als jong meisje op zondagmorgen naar de Lucaskerk in Amsterdam-Osdorp. En ja, dan weet u het, ik ben Amsterdammer, geboren en getogen. Naar de katholieke school naast de kerk, en met dat kleine versleten misboekje voor kinderen, de H. Mis volgend op zondag. Met de Eerste Heilige Communie een hoogtepunt belevend, mee mogen delen met alle mensen in de kerk. Ik hoorde erbij. En dat is door mijn leven een dragende grond gebleven.
Enkele jaren in Castricum gewoond, daar de HAVO gevolgd en in Amsterdam de hbo J-opleiding. In Rotterdam vond ik mijn eerste werk in de Kinderbescherming en als je dan met een Rotterdammer trouwt, blijf je in Rotterdam. Vele jaren als vrijwilliger betrokken bij Open Hof in Ommoord. Bij de IPV, vooral in het kinderwerk. De pastorale school gevolgd en enkele jaren Theologie gaan studeren in Utrecht.
Van de bisschop de zending ontvangen voor het pastorale werk in de parochies in de Zwijndrechtse Waard en binnen een jaar in Stadspastoraat Dordrecht. Na vier jaar naar Rotterdam bij de parochie De Vier Evangelisten, die enkele jaren later met 9 andere parochies, de Federatie Rotterdam Rechter-Maasoever vormde.
Op 1 mei 2019 was ik twaalf-en-een-halfjaar als pastoraal werker werkzaam in het Bisdom Rotterdam. In dankbaarheid kan ik terugkijken op deze periode. In alle rust en aandacht als pastor van de nabijheid, in alle hectiek met alle ontwikkelingen en veranderingen, met alle ups en downs die het pastoraat in deze tijd met zich meebrengt, met parochianen en zoekende mensen, met collega’s, met vrijwilligers en betrokkenen, maar vooral in geloof en vertrouwen op God die ons allen leidt en begeleidt op onze levensweg. Soms in twijfel over de weg die Hij mij wijst, bij momenten in volle overgave levend in zijn Licht, soms met levens- en geloofsvragen over dat wat je als mens in je leven overkomt. Maar telkens weer, zo heb ik mogen ervaren, krijg je kracht, ontvang ik kracht. ‘Telkens weer kracht om verder te gaan’. In de Handelingen van de apostelen 1,8a: ‘…maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen…’.
Graag ontmoet ik u binnenkort met een welkom ‘Goedendag’ om kennis te maken met elkaar.

Pastor Rutger van Breemen, aangesteld per 1 juli 2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Rutger van Breemen en ik werd in 1984 geboren in Sliedrecht. Sinds 1999 woon ik in het mooi(st)e vestingstadje aan de Merwede, Gorinchem. Ik heb lang getwijfeld over welke studie ik zou gaan volgen na de middelbare school. Ik hinkte tussen geschiedenis, biologie en theologie. Uiteindelijk heb ik voor de theologie gekozen, omdat daarin ook veel geschiedenis verwerkt zit en ik de verleiding om meer over God en Zijn Kerk te weten te komen niet kon weerstaan.
Ik heb gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en ben afgestudeerd met een scriptie over de Jezuïeten en hun plotselinge aandacht voor de strijd voor de gerechtigheid (de aandacht voor de armen) in de 20e eeuw. Tijdens mijn studie heb ik een jaar stage gelopen bij broeder Hans van Bemmel ofm, in het stadsdiaconaat van de parochie in Delft. Daar werkte ik, naast mijn taken in de parochie, mee in de voedselbank, was ik betrokken bij M25 en trok ik op met dak- en thuislozen in maandelijkse vieringen en maaltijden. Mijn liefde voor het werken op het snijvlak van Kerk en maatschappij was aangewakkerd.
Dat vuurtje is niet meer gedoofd. Na mijn studie ben ik daarom gaan werken bij Stichting Buurtpastoraat Utrecht. Daar werk ik sinds 2016 voor 3 dagen per week als buurtpastor in de wijk Ondiep/Pijlsweerd in de stad Utrecht. Daar ben ik aanwezig in de buurt en ben ik – vanuit het Evangelie – de meest kwetsbare mensen op een pastorale en diaconale manier nabij. Dat kan inhouden dat ik af en toe op de koffie kom, mee ga naar het ziekenhuis, help met formulieren, of een goed gesprek voer over de dingen waar mensen mee worstelen; en alles daar tussenin.
In mijn Utrechtse werk doe ik vrijwel niet aan liturgie en catechese. Ik ben dan ook dankbaar dat mij die ruimte in de parochie Sint Christoffel juist wel geboden wordt. Ik wil mij van harte inzetten voor de (sacramenten)catechese, liturgie en het pastoraat in de parochie Sint Christoffel. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten!
Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd bezig te zijn met geschiedenis, lezen, fietsen, puzzelen en zingen en ik ben graag in de natuur. De afgelopen jaren ben ik ook actief geweest in de lokale politiek.
Ik kijk er naar uit om samen met ieder van u onderweg te gaan, in navolging van Jezus Christus, verbonden in de Geest, naar het Rijk waartoe God ons geroepen heeft het gestalte te geven.

De pastores zijn verdeeld over de locaties:
Pastor Flohr: St. Paulus Bekering – H. Maria Koningin
Pastor de Lange: St. Caecilia – Open Hof
Pastor Martens: St. Joseph – H. Jozef

Meer informatie over de taakvelden van de pastores vindt u onder het tabblad taakvelden.

De pastores hebben allen spreekuren waarop ze u graag te woord staan. Contact met de pastores, of het maken van een afspraak kan via hun mailadressen of via het centraal parochie secretariaat. Voor pastorale spoed zijn de pastores 24/7 via het telefoonnummer van de pastorale wacht bereikbaar.

Pastores uit het verleden
In de jaren van het bestaan van onze parochie hebben we ook van pastores afscheid moeten nemen, soms met een feestje, soms heel onverwacht, soms met een traan. We bedanken hen voor jarenlange inzet, samenwerking, steun en toeverlaat:

Rita Schoolenberg - Kolk Pastoraal werker Een onverwacht kort ziektebed heeft geleid tot haar overlijden op 2 juli 2020
    moge zij rusten in vrede.
Wilbert Bekedam Priester Met zijn werkzaamheden binnen ons pastores team gestopt per juni 2019
Jacqueline Kurstjens- van der Lee Pastoraal werker In november 2018 begonnen aan een nieuwe baan
Hubert Berbée Diaken Met emeritaat in augustus 2016
Wilko Bloem Diaken Per januari 2016 gestopt. Op 23 december 2020 is hij overleden, moge hij rusten in vrede.
      

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  Juli 2024  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
  1  2
    

VIRTUELE KAPEL