Thuis vieren met kinderen en jongeren

1-10-2023 Dierendag

Op zondag kiest u met uw kinderen een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten, maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten.
Een mooi groen kleedje met daarop een brandende kaars, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week.
Deze week is het Dierendag, 4 oktober, we verwennen onze huisdieren extra. De heilige Franciscus van Assisi heeft een mooi gebed geschreven over de schepping, en ook over alle levende mensen en dieren. Vraag de kinderen om hun eigen lieve knuffeldieren op de viertafel te zetten.

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Gebed:
Goede God,
wij danken U voor Jezus’ woorden,
en alles wat wij van U ontvangen.
Hij leert ons dat mensen helpen, altijd en overal mag.
Het gaat er immers niet om hoeveel we geven,
maar dat we met een mede mens delen, van wat we zelf hebben.
Help ons om niet steeds te wachten, of te aarzelen, als we in een kleine daad,
iets goeds kunnen doen. Thuis voor mijn ouders, broer of zus.
Op school voor mijn vriend of vriendin.
En dank voor uw mooie schepping,
waarin alle dieren, vogels, vissen en planten leven mogen,
help ons, om daar goed voor te zorgen.
Amen.

Gebed:
Het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi
Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij
en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat U Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en helder.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk
en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Looft en prijst mijn Heer!
(naar: geloventhuis.nl)

Bijbelverhaal van de zondag naar Matteüs 21,28-32
Jezus vertelt het volgende verhaal aan de hogepriesters en oudsten van het volk. ‘Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: ‘Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.’ ‘Goed vader’ – antwoordde deze – maar hij deed het niet. Toen ging de vader naar de tweede zoon en zei hetzelfde. Deze antwoordde: ‘Nee, ik wil niet.’ Maar later kreeg hij toch spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?’
Zij antwoordden: ‘De laatste.’ Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg jullie: tollenaars en dieven gaan eerder dan jullie het Rijk van God binnen. Johannes de Doper heeft jullie al over al het goede van God verteld, maar jullie geloofden hem niet. Maar veel arme, wezen en tollenaars, zijn tot geloof gekomen.
Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Kort gesprek over dit verhaal, tekening kleuren, opdracht samen uitvoeren.
Wat ga jij op dierendag, 4 oktober, voor je huisdier doen? En bedenk, wat voor extra activiteiten er voor de dieren op de wereld gedaan moeten worden, zodat ze goed kunnen (blijven) leven.
Heeft jouw vader of moeder wel eens iets aan jou gevraagd, om te gaan doen? En hoe heb jij gereageerd? Heb je ‘ja’ gezegd, en ben je het gaan doen, of ben je het vergeten? Of heb je ‘nee’ gezegd, maar bedacht je je later, en ben je het toch gaan doen? Vertel elkaar, hoe je je toen voelde.

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen.

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
mogen wij elke dag proberen, om te delen van wat wij hebben,
en dat alle dieren, vissen, vogels en planten,
goed verzorgd worden,
en alle mensen zorg dragen voor de aarde en het klimaat,

wij danken U voor deze nieuwe dag,
en wij vragen U, dat het voor alle mensenkinderen over heel de wereld,
elke dag een mooie dag mag zijn,
en danken U voor …

wij bidden voor alle kinderen, jongeren en mensen,
dat zij in aandacht en zorg voor elkaar,
in vrede en eenheid mogen leven,
en voor ….

wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,
en help ons, dat wij telkens voor onze medemens klaar staan
om hem of haar te helpen,
zodat Uw liefde zichtbaar is, voor elk mensenkind,

wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Slotgebed
Goede God,
U heeft alle mensen geschapen, allemaal verschillend,
maar voor U zijn we allemaal gelijk en even belangrijk.
Wij danken U, dat wij U allemaal ter harte gaan.
Wij bidden U, dat wij zo voor elkaar mogen zijn,
dat we ons niet beter voelen dan een ander,
maar in vriendschap en liefde met elkaar omgaan.
Dan komt er een goede wereld,
waar Uw liefde is, zoals U het bedoeld hebt.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  Oktober 2023  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  91112131415
16171819202122
232425262829
3031     

VIRTUELE KAPEL