Thuis vieren met kinderen en jongeren

25-2-2024 2e zondag in de 40-dagentijd

Vandaag is de tweede zondag in de Veertigdagentijd. Kies met uw kind(eren) een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten, maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten. Leg vandaag een mooi paars kleedje neer, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week. De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en voorbereiding op het grote Paasfeest. Met de Vastenactie willen we sparen voor de mensen in Zimbabwe, zie website: www.christoffelparochie.nl

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal

Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Gebed:
Goede God,
Wij danken U dat wij vanmorgen weer samen mogen komen,
om tot U te bidden,
en alles wat wij in ons hart meedragen,
aan U voor te leggen;
waar wij ons zorgen over maken,
nadenkend over dat, wat wij voor onze medemens mogen doen,
voor de momenten dat wij sorry kunnen zeggen,
en dankbaar voor hulp die wij zelf ontvangen.
Maar U kunt niet alles alleen doen,
U heeft mensenkinderen nodig,
die U elke dag mogen helpen,
mogen wij ons ook uw leerling noemen,
en ons inzetten om Jezus na te volgen.
vandaag en alle dagen.
Amen.

Spiegelverhaal:
In deze Veertigdagen periode leven wij mee met de mensenkinderen uit Zimbabwe. We mogen met hen, nadenken over de waarde van ‘water’. Meester Pim heeft in de klas vier hoeken opnieuw ingericht. Aan het begin van de ochtend gaat hij de klas rond, alle kinderen zitten in de kring. Elk kind trekt een lootje uit zijn hand, waar een nummer op staat. Dan legt meester Pim uit: de kinderen met een ‘1’, gaan naar de grote waterbak met zand en stenen in de hoek. Lees samen de opdracht die erbij ligt. Verdeel onderling de taken, en ga aan het werk! Maar de kinderen met een ‘2’, gaan naar de tafels met de kranten en tijdschriften. Er liggen grote vellen wit papier, scharen en lijm klaar. Lees ook daar jullie opdracht, en ga aan het werk. Van de kinderen die naar groep ‘3’ gaan, wordt verwacht dat zij met de bouwblokken een groot bouwwerk maken, dat met water te maken heeft. En tenslotte is groep ‘4’ bezig met de schooltuin, om de eerste zaden uit te zaaien, die later buiten worden gepland.
Aan het eind van de ochtend komen alle kinderen weer samen in de kring, en leggen zij hun activiteiten uit.

Bijbelverhaal van de zondag naar Marcus 9,2-10
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zó wit, als geen bleker ter wereld kan maken. Elia verscheen hun, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen, dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg, verbood Jezus hun, aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden. Dat mochten zij pas doen, wanneer de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden zou betekenen.

Woord van de Heer
Allen: Wij danken God

Kort gesprek over dit verhaal, opdracht samen uitvoeren.
Bekijk of zoek met elkaar Zimbabwe op, een land in Afrika. En misschien vind je meer informatie over dit land en haar inwoners. Heb je al geld kunnen sparen voor de Vastenactie? Vertel elkaar hoe je dit gedaan hebt, of welke plannetjes je nog hebt.
En denk met elkaar na, over dat wat je ‘elke dag’ met water doet! Vanaf de ochtend, wanneer je opstaat, tot dat je naar bed gaat. Weet jij, hoe belangrijk water is, voor elk mensenkind, élke dag!?

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen weken belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen om zich zelf in te zetten, voor een goede, leefbare wereld.

Goede God,
wij bidden voor alle kinderen en jongeren,
dat zij ouders of verzorgers om hen heen hebben,
die dagelijks zorg voor hen dragen,
en speciaal voor alle zieke en eenzame mensenkinderen bidden wij,
en voor alle kinderen, ouders, gezinnen en volwassenen,
die op de vlucht zijn, eenzaam zijn, verlangen naar een veilig thuis,
dat zij goede zorg ontvangen, dat er mensen zijn, die hen begeleiden,
laat ons bidden…

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
mogen we goed luisteren naar de verhalen die ons verteld worden,
en mogen wij ons proberen in te zetten,
om een gezonde en leefbare wereld,
laat ons bidden…

wij danken U voor deze nieuwe dag,
waarin wij iets fijns mogen ervaren,
en daarvan mogen genieten,
laat iedereen een lichtje voor een ander zijn,
en mogen ook wij er in deze dagen voor zorgen,
dat wij zelf dat lichtje mogen zijn,
laat ons bidden…

wij bidden voor alle mensen over heel de wereld,
dat zij een thuis hebben, waar ze in vrede mogen leven,
en dat de koning, of heerser van dat land,
goed zorgt voor alle inwoners,
dat alle geweld en oorlog, in goed overleg tussen de machthebbers,
mag stoppen, en er overal vrede mag komen,
laat ons bidden…

wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
omdat Hij ons ‘vrede’ leert brengen, bij al onze medemensen,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
van vrede voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  Februari 2024  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
192021222425
262829   

VIRTUELE KAPEL