Thuis vieren met kinderen en jongeren.

4-12-2022 Tweede zondag van de Advent

Sinterklaasweekend

Op zondag kiest u met uw kinderen een moment, waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten, maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten. Vandaag is het de Tweede zondag van de Advent, de voorbereiding op Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Leg daarom vandaag een mooi paars kleedje met daarop vier kaarsen, de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen week. Op de afbeelding staat de Adventskrans, de tweede kaars is aangestoken.
Zo bereiden we ons voor op dat bijzondere Kerstfeest, waarin God in het kleine, pasgeboren kindje Jezus naar ons toekomt.

We steken de tweede kaars aan:

We steken deze tweede kaars aan, voor al onze medemensen,
zodat zij ook een lichtpuntje in hun leven mogen hebben,
laat het licht van God-met-ons jouw leven binnenkomen,
en wil het ook zien stralen in de ogen van anderen,
wees dankbaar voor alle goeds,
dat dagelijks om je heen gebeurt,
geloof er maar in,
en doe eraan mee…

We maken het kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!

Gebed:
Goede God,
in deze dagen zien we uit naar Kerstmis.
We wachten op de komst van Jezus, uw Zoon.
Wees met alle mensen in de wereld
die verlangen naar vrede,
naar een arm om hun schouder.
Kom naar hen toe, Heer,
en stuur ons op hen af.
Dan zijn we boodschappers van U, zoals Johannes.
Goede God, kom ook bij ons,
laat uw licht over ons
en alle lieve medemensen schijnen.
Amen.

Spiegelverhaal; Nicolaas van Myra en een legende over Sint Nicolaas: Koren

Nicolaas van Myra, Heilige Nicolaas, heeft als bijnaam: "de Wonderdoener". Nicolaas is geboren in 270, en overleed in Myra op 6 december 340. Hij was in het begin van de 4e eeuw Bisschop te Myra; de toenmalige hoofdplaats van Lycië, in het zuid-westen van Klein-Azië. Hij kwam uit een rijke familie. Hij was al tijdens zijn leven een grote bekendheid en erg geliefd. Hij werd de hoofdpersoon van vele legenden.

Koren
Eens werd de hele provincie waar het bisdom van Sint Nicolaas onder hoorde, door een geweldige hongersnood geteisterd. Niemand had ook nog maar iets te eten.
Van één van zijn medewerkers hoort Nicolaas, dat er schepen in de haven liggen, boordevol graan. Hij gaat er meteen heen en vraagt de sjouwersknechten de uitgehongerde bevolking te hulp te komen. Hij vraagt ze om zakken graan; ‘Al laten jullie maar 100 zakken op de kade staan, dan ben ik jullie al dankbaar’.
Maar zij zeiden: "Vader, dat durven we niet. Want toen we uitvoeren uit Alexandrië, is onze lading precies afgewogen en die moeten we in dezelfde hoeveelheid afleveren bij de graanschuren van de staat."
De heilige man antwoordde hun: ‘Doe toch maar wat ik je zeg. En ik beloof je in naam van God zelf dat de douanebeambten van de staat geen zak minder zullen aantreffen in de lading.’ Toen deden die mannen het dus maar.
Op de plaats van bestemming aangekomen, leverden zij alle graan af in de graanschuren en het was inderdaad precies de hoeveelheid die in Alexandrië was afgewogen. Ze realiseerden zich dat dit een wonder was en begonnen het overal rond te bazuinen. Zij verheerlijkten God in de persoon van zijn dienaar.
Het graan dat ze bij hem hadden achtergelaten, was intussen door Nicolaas uitgedeeld. Ieder kreeg naar behoefte; het wonder was, dat de hoeveelheid voldoende was om de hele landstreek voor twee jaar te voeden. En dat niet alleen. Het leverde zelf ook weer rijke oogsten op.

Bijbelverhaal van de zondag naar Matteüs 3,1-12
In die tijd trad Johannes de Doper op, hij predikte in de woestijn van Judea. Hij zei tegen iedereen die naar hem toekwam: ‘Bekeer je, want het Rijk der Hemelen is nabij. Want eertijds heeft de profeet Jesaja daar al over gesproken; bereidt de weg van de Heer en maakt zijn paden recht.’ Johannes was eenvoudig gekleed; hij droeg een kleed van kameelhaar met een leren gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Velen uit Jeruzalem, Judea en de Jordaanstreek kwamen naar hem toe en lieten zich door hem dopen. Zij beleden hun zonden. Maar tegen de Farizeeën en Sadduceeën was Johannes niet zo aardig. Johannes doopt met water, opdat mensen zich bekeren. Maar na hem komt iemand, die sterker is dan hij. En hij wijst al vooruit naar Jezus: ‘Hij zal dopen met de heilige Geest en met vuur. En Hij zal jullie allen beoordelen.’
Woord van de Heer
Allen: Wij danken God

Kort gesprek over dit verhaal, tekening kleuren, opdracht samen uitvoeren.
Kleur de adventskrans, met twee fel brandend kaarsjes. En kleur de linten paars. Dat is de kleur van voorbereiding op Kerstmis.
In dit weekend wordt in Nederland het Sinterklaasfeest gevierd. Enkele weken geleden is Sinterklaas in Nederland aangekomen. Vertel elkaar over je mooiste momenten met Sinterklaas, of wat je dit jaar, of al eerder hebt meegemaakt.

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen ze aan God kracht vragen.

Goede God,
wij bidden voor alle kinderen en jongeren,
dat zij ouders of verzorgers om hen heen hebben,
die dagelijks zorg voor hen dragen,
en voor alle zieke mensenkinderen, en zij die niet meer thuis kunnen wonen,
bidden wij, dat zij goede zorg ontvangen, dat er mensen zijn, die hen begeleiden,
laat ons bidden…

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
en mogen wij ons proberen in te zetten,
om te delen met andere kinderen, en familie
en bidden tot U;

wij danken U voor deze nieuwe dag, mag het een goede Advent periode worden,
en danken U voor …

wij bidden voor alle mensen over heel de wereld,
dat zij een thuis hebben, waar ze in vrede mogen leven,
en voor ….

wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,
en help ons, dat wij telkens voor onze medemens klaar staan
om hem of haar te helpen,

wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus, voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen, bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  December 2022  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
     1  2  3  4
  5  6  7  8
12141517
192122232425
262728293031 

VIRTUELE KAPEL