Kerkbalans

  

 

Actie Kerkbalans 2017

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun parochianen om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?  

In 2016 is de Sint Christoffelparochie ontstaan uit de fusie van 4 vroegere parochies met in totaal 6 kerken. Deze zes kerkgemeenschappen zijn blijvend verantwoordelijk voor de bekostiging van pastoraal team, gebouwen en exploitatie. Alleen met steun van de parochianen kan dit verbindende werk in uw locatie worden voortgezet.   

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen.  Dat kan bijvoorbeeld door Kerkbalansfilmpjes op http://kerkbalans.nl te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is. Als parochiegemeenschap kunnen we alleen bestaan dankzij de financiële steun van de parochianen. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Jan Berk, penningmeester Sint Christoffelparochie.

 

SCHENKING

Weet u al dat het sinds 1 januari 2014 eenvoudiger is geworden om een gift aan de kerk te doen, die voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is. De drempel van 1% van het verzamelinkomen, waarboven giften aftrekbaar worden, geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 ook al zo, maar toen moest deze schenking in een notariële akte vastgelegd worden. Nu kan zo’n schenking via een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger geregeld worden. Dat is eenvoudiger en scheelt bovendien de kosten van een notaris. Daarbij geldt wel dat de gelijke bedragen minimaal 5 jaren achter elkaar moeten worden overgemaakt.

Klik voor zo’n schenkingsovereenkomst hier.

 

ANBI

De parochie heeft, evenals alle parochies in Nederland, een ANBI-erkenning. Dit betekent dat uw giften zoals de Kerkbalans, aftrekbaar zijn voor de belasting.Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend. Het RSIN van de parochie is 824249203.

Een zelfstandig onderdeel van het RK Kerkgenootschap hoeft echter niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen.
De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor het R.K. Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Een parochie is een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. Maar ook de parochiële caritasinstelling, het seminarie, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn zelfstandige onderdelen en daardoor tegelijk ANBI’s op grond van deze groepsbeschikking.
 
Tussen de Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is een convenant gesloten. Daarin is bepaald dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI’s. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft zal zij over die gevallen eerst in contact komen met het kerkgenootschap, voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan.
 
 
 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  Juni 2017  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627  

VIRTUELE KAPEL