Kerkbalans

 

Actie Kerkbalans 2018 "Geef voor je kerk"

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018.
 
Maar waar geef je eigenlijk voor? Kerkbalans gaat niet over geld alleen. De parochie, de geloofsgemeenschap heeft een grote opdracht.‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van God waarin vrede is, waar mensen elkaar op een waardige manier ontmoeten en elkaar tot steun zijn. Daarin schuilt een opdracht voor ons allemaal. Die opdracht kun je niet alleen vervullen. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen elkaar versterken. Waar ze God ontmoeten om van daaruit aan het werk gaan voor zijn rijk. Dat is heel concreet. Het pastoraal team en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Ze helpen bij voedselbanken en ondersteunen als er financiële, juridische of andere problemen zijn. Daarmee heeft een geloofsgemeenschap een belangrijke maatschappelijke functie.
 
Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan een kerkgebouw waar mensen regelmatig samenkomen. Priesters, diakens en pastoraal werkers die de gelovigen de weg naar God wijzen en hen op weg helpen in hun taken. Maar ook communicatiemiddelen zoals een computer of telefoon zijn noodzakelijk om als gemeenschap aan die grote opdracht ‘Uw rijk kome’ te werken. 
 
Geef daarom voor je kerk en steun je parochie. Ook als je zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw geloofsgemeenschap bestaan en tot steun zijn voor anderen. Ik nodig u van harte uit om met mee te doen zodat wij onze blijde boodschap blijvend kunnen uitdragen.
 
Jan Berk, penningmeester Sint Christoffelparochie. 
 
Klik HIER voor het Draaiboek Kerkbalans van het Bisdom
 

Bankrekeningnummers

Sint Christoffelparochie       NL96RABO 0335 7798 32

SCP - lokatie St. Paulus       NL22INGB 0001 6538 62

SCP - lokatie St. Joseph      NL75RABO 0345 2060 88

SCP - lokatie H. Jozef          NL25RABO 0335 7038 01  

SCP - lokatie St. Caecilia     NL20ABNA 0504 6353 28

SCP - lokatie H.M.Koningin  NL57INGB 0001 7206 47

SCP - lokatie Open Hof        NL93INGB 0002 8445 20

 

SCHENKING

Weet u al dat het sinds 1 januari 2014 eenvoudiger is geworden om een gift aan de kerk te doen, die voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is. De drempel van 1% van het verzamelinkomen, waarboven giften aftrekbaar worden, geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 ook al zo, maar toen moest deze schenking in een notariële akte vastgelegd worden. Nu kan zo’n schenking via een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger geregeld worden. Dat is eenvoudiger en scheelt bovendien de kosten van een notaris. Daarbij geldt wel dat de gelijke bedragen minimaal 5 jaren achter elkaar moeten worden overgemaakt.

Klik voor zo’n schenkingsovereenkomst hier.

ANBI

De parochie heeft, evenals alle parochies in Nederland, een ANBI-erkenning. Dit betekent dat uw giften zoals de Kerkbalans, aftrekbaar zijn voor de belasting.Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend. Het RSIN van de parochie is 824249203. Zie voor meer informatie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/rot30895
 
 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  Juli 2018  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
161718192122
2324262829
3031     

VIRTUELE KAPEL