Vertrouwenspersonen in de parochie Sint Christoffel

Het pastorale team en het bestuur zijn van mening dat het goed is om (ook) in onze parochie het instituut “vertrouwenspersonen” in het leven te roepen. Omdat dit voor onze parochie nieuw is en de instelling wellicht een aantal vragen oproept, wil ik die hieronder langslopen. Het is echter denkbaar dat u na lezing van deze informatie nog vragen houdt; schroomt u dan niet om contact op te nemen met het parochiebestuur of met een van de vertrouwenspersonen.

Wat zijn dat, vertrouwenspersonen?
Vertrouwenspersonen zijn ten opzichte van de parochie (en dus ook van het parochiebestuur) onafhankelijke personen, die zelfstandig kunnen optreden als aanspreekpunt voor parochianen, vrijwilligers of functionarissen, maar – eventueel – ook voor ‘buitenstaanders’, die een klacht hebben over ongewenste omgangsvormen of anderszins onoorbaar gedrag van aan of met onze parochie verbonden personen.
Wanneer een beroep te doen op onze vertrouwenspersonen?
Zoals al aangegeven gaat het om het gedrag of een omgangsvorm van iemand die aan of met onze parochie is verbonden en dat u/jij als ongewenst ervaart of signaleert. Deze persoon kan dus iemand zijn die een functie vervult binnen de parochie (ongeacht welke) , maar kan ook bijvoorbeeld een leverancier of dienstverlener zijn. U kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon als u/jij zich niet in de gelegenheid of positie voelt om deze persoon rechtstreeks aan te spreken op het gedrag of de omgangsvormen. Het kan ook zijn dat u/jij gedrag of omgangsvormen ervaart die niet zozeer uzelf/jezelf aangaan maar waarvan u/jij het van zodanig belang vindt voor uzelf/jezelf of voor de parochie dat dit niet onopgemerkt of ongenoemd kan blijven.
Het inschakelen van de vertrouwenspersoon dient er op gericht te zijn dat u/jij in een vertrouwelijk gesprek zaken bespreekt en dat er vervolgens passende actie ten aanzien van het gedrag of omgangsvormen wordt ondernomen.

Waar kan zo’n ‘passende actie’ uit bestaan?
Naast de eerste opvang van een slachtoffer of melder van normafwijkend gedrag of omgangsvormen, zal de vertrouwenspersoon samen met de persoon die dit heeft gemeld nagaan wat het vervolg moet zijn. Is een informele oplossing mogelijk, moet er gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure van de parochie, of dient er een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure te worden gestart. Een vertrouwenspersoon kan zorgdragen voor advisering (waaronder, verwijzing), ondersteuning, begeleiding en – eventueel – nazorg.

Hoe zit het met de geheimhouding van vertrouwenspersonen?
Op de eerste plaats hebben onze vertrouwenspersonen een onafhankelijke positie in onze parochie en zijn zij om die reden aan niemand binnen de parochie verplicht tot het afleggen van verantwoording of het verstrekken van informatie. Bovendien zijn binnen onze parochie Sint Christoffel de vertrouwenspersonen allebei arts, die daarom gewend zijn om te gaan met de vertrouwelijkheid van hun beroepsgeheim. Onze beide vertrouwenspersonen maken ook geen deel uit van ons vrijwilligerskader. Alleen wanneer een klaagster of klager daar toestemming toe geeft zal een vertrouwenspersoon informatie kunnen verstrekken aan degene die over moet gaan tot een volgende actie, waarbij te denken valt aan de klachteninstantie van de parochie, een advocaat, de politie of officier van justitie. Op deze manier is te allen tijde de veiligheid van klager of klaagster geborgd.
De vertrouwenspersonen zullen jaarlijks globaal en geanonimiseerd verslag uitbrengen aan het parochiebestuur omtrent de zaken die aan hen zijn voorgelegd en de acties die daar op gevolgd zijn. In Draagkracht zal op vergelijkbare wijze jaarlijks verslag worden gedaan.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen?
Des verzocht hebben de heren Dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog, en J.A. Ham, huisarts, zich bereid verklaard om voor onze parochie als vertrouwenspersoon te gaan functioneren. Inmiddels zijn zij ook als zodanig benoemd.
Zij zullen zich hierna kort aan u voorstellen.

Tenslotte
Met het instellen van het instituut “vertrouwenspersonen” en het benoemen van de heren Eskens en Ham meent het parochiebestuur aan eenieder de mogelijkheid te bieden om op een vertrouwelijke en verantwoorde wijze te kunnen reageren op normafwijkend gedrag of normafwijkende omgangsvormen. Het is immers nooit uit te sluiten dat dit ook binnen onze parochie kan voorkomen.

De vertrouwenspersonen zijn per mail bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het parochiebestuur.

Even voorstellen

Dr. F.A.L.M. Eskens
Mijn naam is Ferry Eskens, ik ben momenteel 58 jaar. Ik werk sinds 1997 als arts (internist-oncoloog) in het Erasmus MC hier in Rotterdam.
Ik ben getrouwd met Antoinette en we hebben twee kinderen. Tot ons grote verdriet is onze oudste zoon ons in 2018 ontvallen; we hebben toen enorme steun gehad vanuit de parochie en hebben dat als hartverwarmend en waardevol mogen ervaren.
Ik ben van huis uit katholiek opgevoed en heb vroeger in het kinderkoor van de kerk in mijn geboortedorp Son en Breugel gezongen en ben in diezelfde kerk jaren misdienaar en acoliet geweest.
In onze Rotterdamse jaren (sinds 1997) zijn we als gezin aangesloten geweest bij de Open Hof kerk, en nog steeds voelen we ons, op enige afstand, aan de parochie verbonden; mijn echtgenote is een van de organisten die u kunt horen als u, tegenwoordig online, een dienst bijwoont.
Mensen kunnen elkaar soms onbedoeld pijn doen in woorden of gedrag, en natuurlijk is het soms moeilijk daar iemand op aan te spreken. Ik hoop dat ik in mijn functie als vertrouwenspersoon binnen de Parochie Sint Christoffel kan bijdragen aan een mooie en veilige wereld waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en zich bewust zijn van hun functioneren in een groter geheel.
Als het nodig is, dan ben ik er voor u, maar het allermooiste zou het zijn als mijn collega en ik jaarlijks helemaal niets aangaande ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen hoeven te melden aan ons parochiebestuur.

J.A. Ham
Hierbij wil ik me graag aan u voorstellen: ik ben Hans Ham, 60 jaar oud, getrouwd met Antoinette en vader van 3 dochters en inmiddels opa van 2 kleinkinders.
Ik woon sinds 1989 in Zevenkamp, het jaar dat ik ook gestart ben als huisarts in Ommoord: bijna 32 jaar dus al. Wij zijn actief lid van de RK OpenHof gemeente. Antoinette is jaren actief geweest in de werkgroep van de gezinsvieringen hier.
Uitgenodigd door Rita Schoolenberg en Huub Flohr een jaar geleden, heb ik het verzoek aanvaard om samen met Ferry Eskens als vertrouwenspersoon voor de parochie aanspreekpunt te worden.
Ik sluit mij aan bij de laatste alinea’s van Ferry rondom onze functie als vertrouwenspersoon.

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  Juli 2024  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
  1  2
    

VIRTUELE KAPEL